๑๐๘ ๑๐๐๙ พระเครื่องเมืองแพร่
©๑๐๘ ๑๐๐๙ พระเครื่องเมืองแพร่ : จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คือความเชื่อใจ

รายการพระเครื่อง


เหรียญเสมารุ่นแรก พระอาจารย์เสนาะ วัดปงท่าข้าม ปี๒๕๔๗ (จารมือ)
(0/335)
เปิดให้บูชา
เหรียญหล่อพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุช่อแฮ รุ่นเจ้าสัวพูนทรัพย์ ปี๒๕๔๑
(0/169)
เปิดให้บูชา
พระผงรูปเหมือน พระครูอุดมขันติคุณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ปี๒๕๓๕
(0/161)
เปิดให้บูชา
พระผงครูบาสมจิต วัดสะแล่ง (แพ็คคู่)
(0/164)
เปิดให้บูชา
พระผงครูบาสมจิต วัดสะแล่ง (แพ็คคู่)
(0/154)
เปิดให้บูชา
สุดยอดเครื่องรางแห่งล้านนาไทย หนุมานมัจฉานุ ครูบาหาญ วัดดงลาน
(0/165)
เปิดให้บูชา
พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อเสียน วัดถ้ำผานางคอย ปี๒๕๒๘
(0/151)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อลือ วัดกาซ้องเหนือ รุ่น๑ (3)
(0/219)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อลือ วัดกาซ้องเหนือ รุ่น๑ (2)
(0/211)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระบัวเข็ม ครูบามนตรี วัดสุโทนมงคลคีรีฯ ปี๒๕๒๓
(0/190)
เปิดให้บูชา
เหรียญ ๓ ครูบา พระอาจารย์มนตรี วัดพระธาตุสุโทนฯ ปี๒๕๓๘
(0/193)
เปิดให้บูชา
เหรียญหล่อหยดน้ำ พระอาจารย์มนตรี ธมฺมเมธี วัดพระธาตุสุโทนฯ
(0/178)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระอธิการมนตรี ธมฺมเมธี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ปี๒๕๓๗
(0/180)
เปิดให้บูชา
เหรียญ ร.๕ หลัง พระอาจารย์มนตรี ธมฺมเมธี วัดพระธาตุสุโทนฯ
(0/173)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบามนตรี วัดสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม รุ่นสุดท้าย ปี๒๕๒๒
(0/183)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระอธิการมนตรี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ ปี๒๕๓๗
(0/176)
เปิดให้บูชา
เหรียญมีลาภสวัสดี ครูบามนตรี วัดพระธาตุสุโทนฯ ปี๒๕๒๙
(0/173)
เปิดให้บูชา
ลูกอมพระสังกัจจายน์มหาสิทธิโชค รุ่นเงินทองมั่งคั่ง พระอาจารย์มนตรี วัดพระธาตุสุโ
(0/184)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อดาบส สุมโน อาศรมไผ่มรกต จ.เชียงราย
(0/206)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อลือ วัดกาซ้องเหนือ รุ่น๑ (1)
(0/214)
เปิดให้บูชา
พระปิดตา+พระสังกัจจายน์ ครูบาหมื่น วัดดอนชัย ปี๒๕๒๘
(0/207)
เปิดให้บูชา
พระผงของขวัญ ไตรมาส๒๘ พุทธปทุมนิมิต ท่านสุมโน ดาบส อาศรมเวฬุวัน จ.เชียงราย
(0/177)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระครูไพโรจน์วุฒิกร วัดห้วยหม้าย ปี๒๕๔๓
(0/188)
เปิดให้บูชา
รูปหล่อพระเจ้าฝนแสนห่า วัดไทรย้อย
(0/187)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ปี๒๕๒๑ (ตอกโค๊ต)
(0/184)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธจักกะวัตติอิสสโรมหาเสฎฐี วัดสัมฤทธิบุญ ปี๒๕๕๘
(0/179)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ปี๒๕๕๐
(0/183)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระประธาน วัดพระธาตุช่อแฮ ปี๒๕๑๐
(0/190)
เปิดให้บูชา
ตะกรุดใบลานอุดมวลสารเก่ายุคแรก ครูบาหาญ วัดดงลาน
(0/192)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ปี๒๕๒๖
(0/187)
เปิดให้บูชา
เหรียญเสมารุ่นแรก พระอาจารย์เสนาะ วัดปงท่าข้าม ปี๒๕๔๗
(0/188)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบามหาเถร วัดสูงเม่น ปี๒๕๔๖
(0/171)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อชัยลังกา วัดพระหลวง ปี2512
(0/186)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อศรีสรรเพชร วัดพระธาตุพระลอ รุ่น๒
(0/180)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ปี๒๕๒๖
(0/185)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ปี๒๕๔๐
(0/183)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
(0/217)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระครูศิริบุณยวัฒน์ (ปลุกเสก) วัดศรีศิรินทราราม รุ่นแรก ปี๒๕๒๒
(0/216)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโกสัย วัดพงท่าข้าม
(0/191)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธนิวิฐมงคล วัดนิวิฐศรัทธาราม(ร่องกาศ) ปี๒๕๑๗
(0/206)
เปิดให้บูชา
พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อครูบามหาเถร วัดสูงเม่น ปี๒๕๔๖
(0/181)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อปลุกเสก ปุญญกาโมภิกขุ วัดศรีคิรินทราราม
(0/196)
เปิดให้บูชา
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อมหาเมธังกร วัดเมธังกราวาส (น้ำคือ) ปี๒๕๑๑
(0/192)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อสี วัดนาหลวง ปี๒๕๒๒
(0/189)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อป๊อก วัดพระธาตุช่อแฮ ปี๒๕๒๙
(0/189)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่ออินทจักร อุปคุตโต วัดต้าเวียง
(0/196)
เปิดให้บูชา
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อมหาเมธังกร วัดเมธังกราวาส (น้ำคือ) ปี๒๕๑๑
(0/199)
เปิดให้บูชา
เหรียญมีลาภสวัสดี ครูบามนตรี วัดพระธาตุสุโทนฯ ปี๒๕๒๙
(0/173)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบามนตรี วัดสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม รุ่นสุดท้าย ปี๒๕๒๒
(0/175)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระประธาน วัดพระธาตุช่อแฮ
(0/182)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธสวรรค์นิเวส วัดสวรรค์นิเวส รุ่นแรก
(0/176)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธมงคล วัดบ้านตอนิมิตร ปี๒๕๐๘
(0/147)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระประธาน วัดศรีคิริน
(0/121)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ออกวัดศรีดอก ปี๒๕๔๕
(0/120)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระครูหมื่น วัดค่างาม
(0/129)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อศรีสรรเพชร วัดพระธาตุพระลอ รุ่น๑
(0/121)
เปิดให้บูชา
พระกริ่งพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร รุ่นแรก ปี๒๕๑๓ (ชำรุด)
(0/137)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธยาวิชัย วัดวังหลวง ปี๒๕๔๖
(0/131)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระครูญาณวิภูษิต วัดห้วยขอน ปี๒๕๒๔
(0/139)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อชัยลังกา วัดพระหลวง ปี๒๕๑๒
(0/135)
เปิดให้บูชา
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่พรมห์ วัดท่าขวัญ ปี๒๕๓๒
(0/142)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ปี๒๕๒๖
(0/136)
เปิดให้บูชา
พระกริ่งรัตนะ วัดแม่คำมีรัตนปัญญา ปี๒๕๕๔
(0/131)
เปิดให้บูชา
พระปฐมบรมพุทธเจ้าทรงเครื่องปางจักรพรรดิ วัดศรีดอนคำ ปี๒๕๕๔
(0/129)
เปิดให้บูชา
พระกริ่งดอยเล็ง วัดพระธาตุดอยเล็ง รุ่นพุทธภูมิ
(0/138)
เปิดให้บูชา
พระกริ่งชัยยะมงคล วัดไทรย้อย ปี๒๕๔๘
(0/128)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระครูกิตติชัยวัฒน์ วัดแม่ยางตาล ปี๒๕๕๔
(0/134)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระครูอุดมธรรมนิวิฐ วัดต้าเหล่า รุ่น๑ ปี๒๕๔๖
(0/123)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อเสนาะ วัดปงท่าข้าม
(0/141)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อแสนแซ่ วัดเด่นชัย รุ่น๑๐๐ปี อาณาจักรล้านนา ปี๒๕๕๒
(0/132)
เปิดให้บูชา
พระยอดขุนพล (ยุคแรก) ครูบาหาญ วัดดงลาน
(0/157)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อหมวก ธมฺมสาโร วัดวังหงส์เหนือ ปี๒๕๒๑
(0/131)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่ออินทจักร อุปคุตโต วัดต้าเวียง
(0/129)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย หลังยันต์
(0/136)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธนิวิฐมงคล วัดนิวิฐศรัทธาราม(ร่องกาศ) ปี๒๕๑๗
(0/123)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อจันทิมา วัดช่องลม
(0/128)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อคำ จนฺติโก วัดห้วยโป่ง รุ่น๑ ปี๒๕๔๐
(0/128)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์สร้าง มจร.แพร่ ปี๒๕๔๖
(0/124)
เปิดให้บูชา
เหรียญเสมารุ่นแรก พระอาจารย์เสนาะ วัดปงท่าข้าม ปี๒๕๔๗
(0/144)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระครูถาวรชัยกิจ วัดปทุม รุ่นแรก
(0/137)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงปู่ดง (จ๋อย) วัดดงเหนือ รุ่น๑ ปี๒๕๒๑ (ตอกโค๊ต)
(0/128)
เปิดให้บูชา
พระกริ่งพุทธมงคลนิมิตร วัดบ้านตอ รุ่นแรก ปี๒๕๐๘
(0/146)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาชัยยะวงศา หลัง พระครูใบฎีกามนตรี
(0/123)
เปิดให้บูชา
เหรียญ ๓ ครูบา พระอาจารย์มนตรี วัดพระธาตุสุโทนฯ ปี๒๕๓๘
(0/127)
เปิดให้บูชา
พระผง พระเจ้าทันใจ รุ่นมหาลาภ วัดพระธาตุช่อแฮ ปี๒๕๓๔
(0/120)
เปิดให้บูชา
พระสมเด็จพุทธเมตตาเกสรขุมเงิน รุ่นแรก หลวงพ่อดาบส สุมโน วัดดอยขุมเงิน ปี๒๕๓๑
(0/131)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อหมื่น วัดดอนชัย รุ่น๑ ปี๒๕๒๔
(0/125)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ปี๒๕๔๗
(0/120)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
(0/131)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ปี๒๕๕๒
(0/128)
เปิดให้บูชา
หินหยกแกะ หลวงพ่อดาบส สุมโน วัดดอยขุมเงิน จ.เชียงราย
(0/130)
เปิดให้บูชา
เหรียญเสมารุ่นแรก พระอาจารย์เสนาะ วัดปงท่าข้าม ปี๒๕๔๗ (จารมือ)
(0/132)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อศรีสรรเพชร หลังยันต์ วัดพระธาตุพระลอ รุ่น๑
(0/130)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อคำ จนฺติโก วัดห้วยโป่ง รุ่น๑ ปี๒๕๔๐
(0/132)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อคำ จนฺติโก วัดห้วยโป่ง รุ่น๑ ปี๒๕๕๐ (บล็อคหลัง)
(0/132)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ อารามพระพุทธบาทดอยธรรม (จำค่า) รุ่น๑
(0/119)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาแก้ว วัดเขื่อนคำลือ ปี๒๕๔๓
(0/128)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระเจ้าแสนสุข รุ่น๑ พระธาตุพงษ์สุนันท์มงคล ปี๒๕๕๓
(0/129)
เปิดให้บูชา
เหรียญอายุยืน หลวงปู่คำ จนฺติโก วัดห้วยโป่ง ปี๒๕๕๔
(0/122)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ปี๒๕๒๑ (ตอกโค๊ต)
(0/120)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระสิวลี รุ่น๑ วัดพระธาตุดอยเล็ง
(0/124)
เปิดให้บูชา
พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อศรีวิจัย วัดแม่หล่าย
(0/129)
เปิดให้บูชา
พระพุทธชินราช หลังกงจักร หลวงพ่อดาบส สุมโน อาศรมไผ่มรกต จ.เชียงราย ปี๒๕๒๙
(0/150)
เปิดให้บูชา
พระแก้วมรกต หลวงพ่อดาบส สุมโน อาศรมเวฬุวัน จ.เชียงราย ปี๒๕๓๓
(0/124)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดร่องฟอง รุ่น๑
(0/135)
เปิดให้บูชา
เหรียญกลมเล็ก พระครูสุนทรธรรมสาร วัดบุญภาค ปี๒๕๓๐
(0/123)
เปิดให้บูชา
เหรียญวัฒนมงคล๔๘ หลวงพ่อเสนาะ วันปงท่าข้าม ปี๒๕๕๔ (ตอกโค๊ต)
(0/128)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อแสนทอง วัดต้าแป้น ปี๒๕๓๐
(0/123)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ปี๒๕๔๔ (พิมพ์ใหญ่)(๓)
(0/122)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี วัดพระธาตุดอยเล็ง รุ่น๑ ปี๒๕๔๑
(0/125)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่ออินทจักร อุปคุตโต วัดต้าเวียง
(0/131)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระครูบัณฑิตานุกูล (ครูบาหาญ) วัดดงลาน (๒เหรียญ)
(0/125)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อพระครูวิบูลย์ วัดทุ่งโฮ้งเหนือ รุ่นกินบ่เสี้ยง ปี๒๕๓๗
(0/122)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ปี๒๕๓๔
(0/124)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธสวรรค์นิเวส หลัง หลวงพ่อสวรรค์วิริยะกิจ
(0/125)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ปี๒๕๔๔ (พิมพ์ใหญ่)(๒)
(0/123)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัยฯ จัดสร้างโดย ธ.ก.ส. สาขาแพร่
(0/125)
เปิดให้บูชา
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดโชคเกษม ปี๒๕๓๖
(0/122)
เปิดให้บูชา
พระกริ่งพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร รุ่นเพชรเมืองแพร่
(0/141)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต จิตตคุตโต วัดสะแล่ง ปี๒๕๑๘
(0/126)
เปิดให้บูชา
พระพุทธนิวิฐมงคล วัดนิวิฐศรัทธาราม(ร่องกาศ)
(0/131)
เปิดให้บูชา
เหรียญครูบาสมจิต วัดสะแล่ง ปี๒๕๔๔ (พิมพ์ใหญ่)
(0/126)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร รุ่น๒ ปี๒๔๙๙
(0/135)
เปิดให้บูชา
เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่นพระเทพเททอง ปี๒๕๓๖
(0/131)
เปิดให้บูชา
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อมหาเมธังกร วัดเมธังกราวาส (น้ำคือ) ปี๒๕๑๑
(0/135)
เปิดให้บูชา
เหรียญเจริญพร หลวงปู่คำ จนฺติโก วัดห้วยโป่ง ปี๒๕๕๕
(0/123)
เปิดให้บูชา

ลูกผู้ชายฆ่าได้ แต่ฝังให้ด้วย
ชื่อร้าน : ๑๐๘ ๑๐๐๙ พระเครื่องเมืองแพร่
โดย : นันทวัฒน์ อินจันทร์
ที่อยู่ติดต่อ : โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 20 หมู่ 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 9098 0899
E-Mail ติดต่อ : nantawat_inchan@outlook.com
URL ของร้าน :
จำนวนวัตถุมงคลทั้งหมด
127
รายการ

วันเปิดร้าน
18-12-2011
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
12-01-2019 18:13
จำนวนผู้เข้าชม
08844 ครั้ง
 ธนาคารกรุงไทย :   สาขา เพชรเกษม 77/2  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นายนันทวัฒน์ อินจันทร์  
หมายเลขบัญชี : 191-0-16607-3
 ธนาคารไทยพาณิชย์ :   สาขา บิ๊กซี เพชรเกษม 2  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นายนันทวัฒน์ อินจันทร์  
หมายเลขบัญชี : 405-630089-2