ANTIG 15
หน้าร้าน ©ANTIG 15 : พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา
ชื่อวัตถุมงคล : 052 รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อธรรม ( หรือพระอธิการ บุญธรรม ) วัดช่องรวก
ประเภท : เปิดให้บูชา
: รายละเอียด :

ตั้งอยู่บ้านช่องรวก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๑๒๑.๕๐ เมตร
ติดต่อกับที่ดินของนางสำเนียง ทิศใต้ยาว ๑๒๑.๔๐ เมตร ติดต่อกับทางหลวง ทิศตะวันออกยาว ๗๘.๕๐ เมตร
ติดต่อกับที่ดินของ นายสุทิน ทิศตะวันตกยาว ๘๑.๔๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินของนางสำเนียง

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้และทุ่งนา อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญ
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ หอสวดมนต์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง สำหรับปูชะนีวัตถุมี พระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ องค์

วัดช่องรวก กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕
มีนามตามชื่อบ้าน การสร้างวัดได้มี นายชิต บัวสำลี เป็นหัวหน้าริเริ่มดำเนินการ และ ประชาชนชาวบ้านช่องรวกได้ร่วมใจกันทำการก่อสร้างวัดนี้.

เจ้าอาวาสมีนามว่า
๑.พระอธิการบุญธรรม
๒.พระครูนิสัยชัยวัฒน์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งสืบต่อมา

บูชา : 100 บาท
ข้อมูลการติดต่อ : นางสาวพันธ์ทิพย์ วัยนิพลี
093-2480159 ang7kong@gmail.com
จำนวนผู้เปิดชม : 1133 ครั้ง
โพสเมื่อ : 2012-04-09 17:28:09
ปรับปรุงล่าสุด : 2012-04-09 17:28:09
Share ข้อมูล :
สอบถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลนี้
ชื่อผู้โพส
E-mail
โทรศัพท์
ข้อความ
Code ยืนยันการโพสโค้ดยืนยันการโพส
ชื่อร้าน : ANTIG 15
โดย : นางสาวพันธ์ทิพย์ วัยนิพลี
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน : http://antigpra.com/shop/antigfifteen/
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นายอุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429